Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo quy định tại Công văn số 1366/BHXH-THU 2021 thì doanh nghiệp chậm nhất, vào ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục báo thay đổi cho đơn vị bhxh nơi chuyển đi và kịp thời đăng ký tiếp nhận với đơn vị bhxh nơi chuyển đến.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục thay đổi cơ quan BHXH quản lý 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886