Luật sư trả lời: Khi sử dụng lao động lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, chính vì vậy người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi vẫn thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc.
(Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php