Luật sư trả lời: Doanh nghiệp phải trả các khoản sau khi có người bị tai nạn lao động:
+ Thanh toán phần chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả.
+ Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5%.
+ Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia BHYT.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php