Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nếu khả năng suy giảm lao động dưới 5% thì chi phí giám định do người sử dụng lao động (doanh nghiệp) chi trả.

Nếu khả năng suy giảm lao động từ 5% trở lên thì chi phí giám định do BHXH chi trả nếu người lao động đóng bảo hiểm đầy đủ.

(Điều 45 Luật An toàn – Vệ sinh lao động 2015)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886