Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Không thể làm hợp đồng thuê giúp việc qua lời nói, theo quy định tại khoản 2 Điều 14, các trường hợp không được giao kết hợp đồng lao đồng lao động bằng lời nói bao gồm: NLĐ chưa đủ 15 tuổi, thuê giúp việc, lao động theo mùa vụ dưới 12 tháng, hợp đồng giao kết với người lao động từ 1 tháng trở lên.

Bài viết hữu ích: Hợp đồng thuê người giúp việc

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886