Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Công ty phải báo giảm BHXH cho lao động nghỉ không lương. Căn cứ đơn xin nghỉ không lương, bảng chấm công, bảng lương của người lao động trong tháng, nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên, đơn vị thực hiện báo giảm nghỉ không lương đối với người lao động.

Bài viết hữu ích: Quy định báo giảm BHXH

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886