Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Chỉ tiêu [24] và [25] trên tờ khai thuế GTGT thể hiện:

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả các khoản thuế được trừ và không được trừ;

Chỉ tiêu [25]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua bao chỉ bao gồm các khoản thuế hợp lệ được khấu trừ.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886