TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký HKD cá thể là bao lâu?
A
Luật sư trả lời: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Q
Trường hợp nào thì hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?
A
Luật sự trả lời: Có 6 trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận, đó là:
 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;
 • Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi đăng ký;
 • Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;
 • Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;
 • Không gửi báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định.
 • Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.
Q
Đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu?
A
Luật sư trả lời: Công dân có thể nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc có thể đăng ký online tại trang dịch vụ công của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.
Q
Công nhân viên chức có được thành lập hộ kinh doanh không?
A
Luật sư trả lời: Công chức, viên chức có thể tham gia, thành lập hộ kinh doanh theo điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, theo quy định tại điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công chức, viên chức có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
Q
Mất giấy đăng ký thành lập hộ kinh doanh, làm sao để được cấp lại?
A
Luật sư trả lời:
 • Bước 1: Gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
 • Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Lưu ý: Khi thực hiên thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.
Q
Có thể ủy quyền cho người khác đăng ký thành lập hộ kinh doanh được không?
A
Luật sư trả lời: Căn cứ theo khoản 4, điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
Q
Thủ tục để thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh?
A
Luật sư trả lời:
 • Hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi dự định đặt trụ sở mới.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
Q
Chủ hộ kinh doanh có được mua cổ phiếu của Công ty cổ phần không?
A
Luật sư trả lời: Chủ hộ kinh doanh được quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần với tư cách cá nhân. Và không được với danh nghĩa của hộ kinh doanh vì hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh không được quyền đứng ra thực hiện bất cứ hoạt động đầu tư nào. (Căn cứ vào khoản 2 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).
Q
Hộ kinh doanh được đăng ký tối đa bao nhiều ngành nghề kinh doanh?
A
Luật sư trả lời: Hộ kinh doanh được quyền đăng ký nhiều ngành, nghề mà pháp luật không cấm vì theo điều 89 nghị định 01/2021 không quy định việc hộ kinh doanh được đăng ký tối đa bao nhiêu ngành nghề kinh doanh. Và muốn kinh doanh ngành nào thì khi đăng ký thành lập, ghi ngành nghề, nghề đó trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh hoặc lựa chọn mã ngành nghề muốn đăng ký nếu làm thủ tục đăng ký online.
Q
Hộ kinh doanh được sử dụng tối đa bao nhiêu người lao động?
A
Luật sư trả lời: Theo như Nghị định 01/2021 được ban hành đã không hề nhắc gì đến quy định giới hạn này. Vì vậy, hộ kinh doanh không bị giới hạn số lượng lao động như trước đây.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886