TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO BẠN

Q
Loại hình doanh nghiệp nào phổ biến nhất hiện nay?
A
Luật sự trả lời: Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Bởi loại hình này phù hợp với nên kinh tế Việt Nam với nhiều công ty có quy mô vừa và nhỏ.
Q
Có các loại hình doanh nghiệp nào?
A
Luật sự trả lời: Hiện tại ở Việt Nam có các loại hình doanh nghiệp phổ biến sau đây:
 1. Doanh nghiệp Nhà nước;
 2. Doanh nghiệp tư nhân;
 3. Công ty cổ phần;
 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 5. Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 6. Công ty hợp danh.
Q
Hồ sơ đăng ký thành lập công ty/ doanh nghiệp gồm những gì?
A
Luật sự trả lời: Các hồ sơ bao gồm:
 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên/cổ đông (áp dụng cho Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Công ty cổ phần);
 4. Giấy tờ chứng thực cá nhân sao y của chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập công ty;
 5. Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ gồm mục 1, 4 và 5.
Q
Thời gian thành lập doanh nghiệp là bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Q
Thời gian thành lập doanh nghiệp là bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Q
Thời gian thành lập doanh nghiệp là bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Q
Thời gian thành lập doanh nghiệp là bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Q
Thời gian thành lập doanh nghiệp là bao lâu?
A
Luật sự trả lời: Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hợp lệ, trong vòng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trang 7 trong 7 1 5 6 7

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php