Chia sẻ

Luật sư trả lời: Cách tính hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày như sau. Dựa theo Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về mức hưởng chế độ ốm đau như sau:

Mức hưởng = {(1)/ 24} x 75% x (4)

Trong đó:

(1) Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

(4) Số ngày nghỉ việc được hưởng

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886