Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để làm thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động, trước hết bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm mẫu 01/PLI. Sau đó nộp đến Sở LĐTBXH, hạn nộp hồ sơ là ngày 05/06 đối với kỳ báo cáo định kỳ 06 tháng và ngày 05/12 đối với kỳ báo cáo hằng năm.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886