Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, khi có sự thay đổi nội dung về: Thông tin nhà đầu tư; Tên dự án; Địa điểm thực hiện, diện tích đất sử dụng dự án; Mục tiêu, quy mô dự án; Vốn đầu tư dự án, tiến độ góp và huy động vốn; Thời hạn hoạt động; Tiến độ thực hiện thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php
0902 841 886