Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo Điều 39 Nghị định 23/2022/NĐ-CP thì có 05 trường hợp sau đây doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ bị giải thể, cụ thể:

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;

– Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, được đặt vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc phục, phương án cơ cấu lại mà không phục hồi được hoạt động sản xuất kinh doanh và không thực hiện được các hình thức chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại khác theo quy định của pháp luật;

– Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;

– Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết;

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quy định gia hạn.

Bài viết hữu ích: Những điều cần biết khi giải thể doanh nghiệp

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886