Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Theo khoản 1 Điều 27 Luật BHXH quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau “Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.” Mức hưởng tính dựa trên lương tháng đóng BHXH liền kề, tỷ lệ tính 75%, thời gian nghỉ trong mức quy định.

Bài viết hữu ích: Mức hưởng BHXH khi con ốm đau 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886