Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Việc báo cáo tình hình sử dụng lao động online cần lưu ý về

  • Biểu mẫu theo biểu mẫu đính kèm hướng dẫn trên CDVCQG. Điền đầy đủ và đúng thông tin, có dấu mộc và chữ ký.
  • Cần chú ý thêm về các bước thực hiện thao tác.
  • Một điểm quan trọng cần lưu ý, doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo online cần có mã đơn vị, chữ ký số và tài khoản trên CDVCQG.

Bài viết hữu ích: Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng lao động

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886