Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Người sử dụng lao động nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp không nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia được thì gửi báo cáo trực tiếp đến Sở Lao động – Thương binh và xã hội nơi đặt trụ sở và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế thì ngoài những nơi gửi báo cáo tình hình sử dụng lao động nêu trên, người sử dụng lao động còn phải gửi đến Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886