Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 208 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

“Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;”

Vậy trước khi giải thể, công ty phải tiến hành thanh lý tất cả tài sản thuộc công ty.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886