Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo điểm i) Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020: Đại hội đồng cổ đông có quyền “Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty“.

Như vậy thẩm quyền quyết định giải thể công ty cổ phần thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886