Luật sư trả lời: Trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, người sử dụng lao động vẫn trả đủ tiền lương cho người lao động khi họ nghỉ việc.
(Điều 38 Luật An toàn – Vệ sinh lao động 2015)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php