Chia sẻ

Luật sư trả lời: Trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, người sử dụng lao động vẫn trả đủ tiền lương cho người lao động khi họ nghỉ việc.
(Điều 38 Luật An toàn – Vệ sinh lao động 2015)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886