Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Mã số thuế của doanh nghiệp không bị khóa.
  • Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang không đang còn nợ các khoản thuế, nghĩa vụ khác và không bị các cơ quan quản lý (đặc biệt là cơ quan thuế) gửi yêu cầu tới SKHĐT yêu cầu không nhận hồ sơ tạm ngừng hoạt động.
  • Doanh nghiệp không đang bị thanh, kiểm tra hoạt động hoặc đang trong quá trình điều tra vụ án hành chính, hình sự

Một số trường hợp đặc biệt khác.

Bài viết hữu ích: Điều kiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886