Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Bước 1: Hộ kinh doanh chuẩn bị các hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);
  • Bước 2: Gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện nơi đã đăng ký;
  • Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/ huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Bước 4: Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886