Chia sẻ

Luật sư trả lời:  Đối tượng áp dụng: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu > 100 triệu đồng/năm

  • Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) thuế GTGT
  • Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ (%) thuế TNCN
  • Trong đó:
    • Doanh thu để tính thuế GTGT và thuế TNCN được xác định dựa trên các yếu tố như: mức doanh thu do hộ kinh doanh tự ước lượng khai báo, thông tin tại cơ sở dữ liệu riêng của chi cục quản lý thuế khu vực đó, dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá đối với ngành nghề dự kiến kinh doanh,… Từ đó, cán bộ thuế xem xét để áp mức doanh thu khoán cho hộ kinh doanh và thông báo đến chủ hộ kinh doanh gia đình.
    • Tỷ lệ (%) tính thuế GTGT và thuế TNCN sẽ được áp dụng đối với từng ngành nghề, hoạt động cụ thể.

Lưu ý: Trường hợp HKD kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886