Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Bước 1: Chuẩn bị những giấy tờ bao gồm:

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
  • Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác nếu có, tờ khai thuế trong thời hạn 1 năm trước khi chuyển đổi.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886