Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ bao gồm:
    • Bản thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh;
    • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ… tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp quận/ huyện;
    • Biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
  • Bước 2: Sau khi kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp của hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời thông báo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886