Chia sẻ

Luật sư trả lời: Hiện nay pháp luật cho phép việc chuyển nhượng hoặc bán hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Nhưng hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng nên cơ quan thuế chưa có thông tin xử lý trường hợp bán hộ kinh doanh do hộ kinh doanh được cấp mã số thuế dựa trên CMND của chủ hộ kinh doanh. Thực tế, Cơ quan Thuế vẫn tiến hành áp dụng theo quy định của nghị định 78/2015/NĐ-CP, nếu muốn chuyển nhượng hộ kinh doanh thì bắt buộc phải thực hiện dưới một trong hai hình thức sau đây:

  • Làm thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh đang hoạt động, đăng kí thành lập hộ kinh doanh mới;
  • Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa bên chủ mới và bên chủ cũ.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886