Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Theo điểm c, khoản 1 điều 3 nghị định 39/2007/NĐ-CP thì kinh doanh cà phê vỉa hè thuộc hoạt động Bán quà vặt, nghĩa là hoạt động bán nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại.
  • Theo Khoản 10 Điều 3, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Khoản 1 Công văn 3109/BCT-KHCN năm 2018 quy định cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm năm 2010.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886