Chia sẻ

Luật sư trả lời: Không được phép đứng tên thành lập HKD cá thể vì muốn đăng ký thành lập HKD thì bắt buộc phải là công dân Việt Nam (Căn cứ khoản 1 điều 80 nghị định 01/2021 NĐ-CP).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886