Chia sẻ

Luật sư trả lời: Một (01) bộ hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  • CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  • Giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục (nếu có);
  • Biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (nếu có);
  • Văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886