Chia sẻ

Luật sư trả lời: KHÔNG, vì trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh (Căn cứ khoản 1 điều 79 nghị định 01/2021 NĐ-CP).

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886