Luật sự trả lời: KHÔNG vì trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh (Căn cứ khoản 1 điều 79 nghị định 01/2021 NĐ-CP)

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php