Chia sẻ

Luật sư trả lời:

– Khi muốn giải thể hay chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

– Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong vòng 03 ngày làm việc.

Bạn có thể đọc thêm chi tiết thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại bài viết: Thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886