Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bạn cần:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Tổng cục Hải Quan để xác nhận không nợ thuế XNK

Công ty phải chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ, kể cả nợ Thuế.

Bước 2: Công ty chuẩn bị hồ sơ thông báo giải thể, trong đó có Nghị quyết, quyết định của HĐTV về việc giải thể công ty, nộp tới Sở Kế hoạch – Đầu tư đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nộp hồ sơ xác nhận không nợ Thuế và khóa MST đến cơ quan Thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lúc nộp hồ sơ giải thể ở cơ quan ĐKKD. Và bổ sung các hồ sơ liên quan nếu được yêu cầu. 

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Hồ sơ sẽ được giải quyết trong 05 ngày làm việc

Bước 5: Nhận kết quả

Bạn có thể đọc thêm chi tiết thủ tục tại bài viết: Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886