Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Để đóng cửa hay giải thể công ty TNHH MTV, bạn cần:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến Tổng cục Hải Quan để xác nhận không nợ thuế XNK;

Công ty phải chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, thanh toán các khoản nợ, kể cả nợ Thuế.

Bước 2: Công ty chuẩn bị hồ sơ thông báo giải thể, nộp tới Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính;

Bước 3: Nộp hồ sơ xác nhận không nợ Thuế đến cơ quan Thuế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lúc nộp hồ sơ giải thể ở cơ quan ĐKKD. Và bổ sung các hồ sơ liên quan nếu được yêu cầu;

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Hồ sơ sẽ được giải quyết trong 05 ngày làm việc;

Bước 5: Nhận kết quả.

Bạn có thể đọc thêm chi tiết thủ tục giải thể công ty tại bài viết: Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886