Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chỉ được cấp tối đa cho thời gian nghỉ 30 ngày. Trường hợp NLĐ cần nghỉ dài hơn 30 ngày, khi hết hoặc sắp hết thời gian nghỉ được ghi trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã cấp thì người bệnh phải tiến hành tái khám để Cơ sở KCB xem xét quyết định.

Bài viết hữu ích: Giấy nghỉ hưởng BHXH con ốm

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886