Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Tại điểm a Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Vợ sinh thường thì chồng được nghỉ 05 ngày làm việc. Sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi thì chồng được nghỉ 07 ngày làm việc. Sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

Bài viết hữu ích: Chế độ thai sản cho chồng

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886