Chia sẻ

Luật sư trả lời: Nộp hồ sơ báo giảm trước ngày cuối cùng của tháng trước đó. Nếu nộp chậm sang tháng tiếp theo sẽ phải đóng BHYT của tháng đó.

  • Ví dụ: Người lao động thôi việc 28/07/2017, đơn vị báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 8/2017; không đóng BHXH, BHTN tháng 8/2017.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886