Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Đối với trường hợp thai lưu thì theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản dựa theo tuần tuổi của thai, như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Bài viết hữu ích: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886