Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Khoản 3 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội”. Như vậy, trước thời hạn người lao động đủ điều kiện 30 ngày thì có thể nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để đề nghị rút tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Tham khảo bài viết:

Hướng dẫn thủ tục rút bảo hiểm xã hội 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886