Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì không có mức hưởng chung cho tất cả người tham gia BHXH mà mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, nếu số năm anh chị đóng bảo hiểm càng nhiều thì số tiền nhận được sẽ nhiều hơn. Ngoài ra, số tiền hằng tháng anh chị đóng bảo hiểm cũng ảnh hưởng đến số tiền khi rút bảo hiểm xã hội.

Tham khảo bài viết:

Rút bảo hiểm xã hội một lần được bao nhiêu?

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886