Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Đối với tổ chức, cá nhân không sử dụng chữ ký số để nộp hồ sơ trực tuyến mà nộp bằng bản chụp hoặc scan, sau khi hồ sơ được kiểm tra đầy đủ và chính xác thì tổ chức, cá nhân sẽ được thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận (qua tin nhắn điện thoại) và chuẩn bị 01 bộ hồ sơ giấy (giống như hồ sơ đã nộp khi đăng ký trực tuyến) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu chứng thực đối với thủ tục đăng ký) để giao cho nhân viên bưu điện đến trả kết quả tại nhà;
  • Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số để nộp hồ sơ trực tuyến thì không cần nộp 01 bộ hồ sơ giấy.
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886