Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 1 và 2 Điều 44 Luật Đầu tư 2020 thì:

  1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm;
  2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886