Chia sẻ

Luật sư trả lời: 

Trường hợp nghỉ trước sinh: Theo khoản 1 Điều 34 luật BHXH, bạn được nghỉ tối đa 2 tháng trước sinh hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp thôi việc: Căn cứ theo khoản 4 Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định người lao động đủ điều kiện quy định hưởng chế độ thai sản mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Bài viết hữu ích: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886