Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo khoản 2 Điều 9 Luật Đầu tư 2020 thì ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là:

  • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;
  • Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886