Chia sẻ

Luật sư trả lời: Theo Khoản 7 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886