LS trả lời: Theo Điều 6 Luật Đầu tư 2020 thì ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam bao gồm:

  • Đòi nợ;
  • Ma tuý;
  • Mại dâm;
  • Pháo nổ;
  • Mua bán người;
  • Sinh sản vô tính;
  • Động, thực vật hoang dã.

© 2021 Bản quyền thuộc về Luật NTV

    

https://giayphepkinhdoanh.vn/wp-admin/admin-ajax.php