Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Mẫu Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được đính kèm theo Phụ lục II-19 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Đối với hộ kinh doanh mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh được đính kèm theo Phụ lục III-4 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu Tại đây.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886