Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Mẫu đơn xin tiếp tục kinh doanh hay thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cần những nội dung như: Thông tin Doanh nghiệp, Thời gian tiếp tục hoạt động, lý do, chữ ký và dấu mộc.Bạn có thể tham khảo thêm nội dung thông báo tiếp tục kinh doanh tại đây.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886