Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội thì lao động nữ mang thai hộ sẽ được hưởng chế chế độ thai sản nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Bài viết hữu ích: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886