Chia sẻ

Luật sư trả lời:

  • Lưu ý thời hạn nộp báo cáo. Vì khi để quá thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính.

Kiểm tra tính đúng và đầy đủ thông tin của người lao động nước ngoài khi điền. Cần đảm bảo thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động.

Bài viết hữu ích: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886