Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Khi lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần chú ý xử lý số liệu kế toán của đơn vị:

Nếu đơn vị còn tài sản cố định, hàng hóa, thành phẩm… cần xử lý thanh lý và xuất hóa đơn để số dư các tài khoản 211, 155, 156, 151 = 0;

Xử lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp: Tốt nhất không còn số dư công nợ;

Tại thời điểm giải thể, nếu doanh nghiệp chưa đóng tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp hạch toán số dư tài khoản 112 bằng với số dư tài khoản có xác nhận của ngân hàng đồng thời làm cam kết không phát sinh các khoản thu tiền sau thời điểm xin giải thể;

Hạch toán nghiệp vụ thu vốn góp của chủ sở hữu.

Bài viết hữu ích: Hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể công ty 2023

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886