Chia sẻ

Luật sư trả lời:

Theo Khoản 2 và Khoản 4, Điều 137, Bộ luật lao động năm 2019 quy định về bảo vệ thai sản, thì người lao động nữ tuy không được hưởng chế độ thai sản về sớm 1 tiếng nhưng sẽ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Đồng nghĩa với việc có thể về sớm hoặc đến làm trễ hơn giờ làm việc 1 tiếng. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Bài viết hữu ích: chế độ thai sản 2023 về sớm 1 tiếng

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

© 2021 Bản quyền thuộc về NTVGroup.vn

    

0902-841-886